Řízení korporátních rizik (GRC)

Řízení korporátních rizik (GRC)

Institucionalizovat (namísto Excelů a e-mailů) celý proces Risk Managementu, snížit rizika a ztráty, napomáhat transparentnosti a uplatnění adekvátních opatření.

SAP GRC Risk Management nabízí komplexní náhled na rizika, klíčové indikátory rizik (KRI) a Enterprise Risk Intelligence prostřednictvím řídících panelů (dashboardů) a průzkumů (surveys). Naším cílem je včasně reagovat na potenciální rizika přes prediktivní analýzy.

Jedná se o integrovaný přístup k pochopení a zvládnutí všech rizik, kterým organizace čelí každým dnem. Kromě zlepšení kvality v rozhodování, máte možnost lépe nahlížet na vzájemné vztahy/závislosti rizik. Díky tomu aktivně snižujete pravděpodobnost "momentů překvapení" vytvořených událostmi, které jste mohli předvídat.

SAP GRC RM disponuje katalogem rizik jenž vám poslouží jako uložiště šablon rizik a reakcí na rizika.

Můžete využít již existující šablony SAP či Mibcon jako výchozí referenční bod pro další práci s riziky.

V rámci „katalogu rizik“ tak můžete spravovat rizika klasifikovaná do vybraných kategorií pohodlně,na jednom místě. Dále již stačí vybrat referenční riziko dle vašich aktuálních potřeb, ze kterého můžete vycházet v dalších aktivitách.

Jsme schopni proaktivně a plně automaticky odhalit příchozí riziko včas – dříve nežli nastane.

SAP GRC RM dále také disponuje celou škálou užitečných funkcí jakými je například automatizace výstrah, připomenutí a WorkFlow, čímž přirozeně podporuje efektivitu procesů a přijetí včasného opatření k riziku.

Jedním z nástrojů GRC „HeatMap“ je ideální pro komplexní náhled a analýzu evidovaných rizik na organizační jednotku. HeatMap tak umožňuje zodpovědným manažerům identifikovat problémové oblasti organizace, ve kterých došlo k porušení pravidel a v jaké míře závažnosti. Takto komplexní informace jsou zásadní pro další kroky analýzy v různých dimenzích (od organizační jednotky až po konkrétní problém).

Image title