Kontrola obchodních procesů (GRC)

Kontrola obchodních procesů (GRC)

Definujte na jednom místě firemní procesy, kontroly a zodpovědnosti. Zpřehledněte kontrolní systém a identifikujte mezery v kontrolním prostředí. 

SAP GRC Process Control pomáhá zdokumentovat a řídit interní kontrolní systém a podpoří jeho fungování automatickými kontrolami a WorkFlow. Automatizace kontrol vede ke snížení nákladů na rutinní kontroly a umožní vám zaměřit se na složitější kontroly. Nespornou výhodou je pohodlný a stále aktuální reporting nad stavem procesů, díky kterému se o rizikových místech dozvíte včas a můžete tak předejít negativním dopadům.

Zlepšete organizaci práce a sledujte obchodní procesy na základě událostí ve vyváženém poměru přidané hodnoty proti časové náročnosti a nákladům na lidské zdroje.

SAP GRC Process Control nabízí a umožňuje:

  • Integrace kontrolního systému a řízení rizik – vytvoříte plán testování kontrol na základě zhodnocení rizika jednotlivých procesů. Zaměříte pozornost tam, kdo to je nejvíce potřeba
  • Work Flow – díky konfigurovatelným scénářům testování kontrol můžete testování snadno naplánovat a řídit. Zároveň udržíte přehled nad průběhem testování.
  • Přehlednost – slabá místa odhalená testováním sledujete od jejich nalezení po jejich vyřešení, vždy máte přehled o přidělených odpovědnostech
  • Automatizace kontrol – uvolní ruce a čas lidem, kteří svoje úsilí mohou vynaložit efektivněji. S předdefinovanými automatickými kontrolami můžete využít „best practices“ a zaměřit se na specifika svého podnikání
  • Aktuálnost dokumentace – vytvoříte centrální dokumentaci kontrolního systému. Výsledky testování kontrol evidujete na jednom místě a můžete je bez nutnosti manuálních úprav vyexportovat a předat internímu/externímu auditu

Image title