GRC – prostředí a reporting

GRC – prostředí a reporting

Náhledy do prostředí SAP Access Control, SAP GRC Risk Management a SAP GRC Process Control.

SAP Access Control: Analýza Rizik – příklad reportu:

Image title


SAP GRC Risk Management – příklad obrazovky „Tvorba modelu rizika“:

Image title 

Samotná definice rizika je velmi pružná díky intuitivnímu vizuálnímu prostředí modelování. Během několika okamžiků jste schopni vytvořit nové riziko s patřičnými atributy (příčiny rizika, dopady rizika, zařazení rizika v relevantní kategorii a vztažené k organizačním jednotkám).


SAP GRC Risk Management – příklad obrazovky „Posouzení rizika“:

Image title

Pro zajištění maximálního komfortu lze vytvořené průzkumy distribuovat k respondentům také formou PDF formulářů. Respondenti tak mají možnost formulář pohodlně vyplnit a odeslat on-line, nebo e-mailem ke zpracování.

 

SAP GRC Risk ManagementReporting a Dashboard:

Image title

Na všechna definovaná rizika máte možnost nahlížet z různých úrovní dle vaší potřeby. Jejich organizace a provázanost nabízí perspektivy z pohledu organizačních jednotek, úrovní rizika dle jejich kategorie, atd.. Můžetetak přistoupit k analýzám a aktivně vyhodnotit rizika dle kategorie základní příčiny, rizika dle kategorie dopadu a jednoduše identifikovat, jakému riziku jste vystaveni. Veškeré reporty (např. report nejvyššího rizika, audit report)lze v požadované podobě exportovat ze systému jako podklad internímu/externímu auditu. Reporting lze plněintegrovat se SAP Business Warehouse.


SAP GRC Risk ManagementMapa Rizik (Heatmap):

Image title

Mapa Rizik (Heatmap) Vám nabídne rychlou analýzu aktuálního stavu rizik ve společnosti. Snadno tak vidíte počet rizik dle jejich závažnosti v jednotlivých skupinách. Interaktivní funkcionalita Vám umožní průnik až na úroveň konkrétního rizika, se kterým potřebujete dále pracovat.


SAP GRC Process ControlReporty:

Image titleDíky přehledné evidenci a „out of the box“ reportům můžete mít kdykoliv k dispozici aktuální informace o stavu Vašich procesů. Nemusíte čekat na manuální zpracování výsledků auditu. Výsledky testování kontrol mohou být zobrazeny z více úhlů pohledu, například podle organizačních jednotek a zároveň podle účelu testování (interní audit, zákonné požadavky apod.)