Technologie

Technologie

Ať se jedná o technologie čistě SAPí nebo ty, které kolem SAPu jen opatrně našlapují či ho dokonce raději pozorují zpovzdálí, vždy zkoumáme, jaký přínos mohou skrývat pro naše zákazníky a jejich podnikání.

Nové technologie jsou hnacím motorem nejednoho odvětví, a ani IT nestojí stranou. Množství technologických novinek v SAP i non-SAP sféře je rok od roku větší. Používáme proto prostou, ale účinnou metodu "zrno od plev". Jinými slovy sice pečlivě sledujeme všechny novinky, ale potenciál posuzujeme u každé z nich individuálně. Naší snahou je najít stabilní produkty, které přinášejí reálné zlepšení a přidanou hodnotu, jejich život nebude jepičí a neskončí na slepé koleji. Na základě našeho bádání vám chceme v sekci technologie přinášet informace právě o takovýchto stabilních a smysluplných produktech.

Technologie, kterými se aktuálně zabýváme v SAPu

Non-SAP technologie

A co plánujeme dále?

V příštích letech vidíme zajímavý potenciál ve využití augmented reality, například pro inteligentní vychystávání ze skladu. Začínáme také sledovat možnosti praktického využití dronů ve skladových halách a areálech. O pokrocích vás budeme průběžně informovat.