Cloud for Customer – integrace

Cloud for Customer – integrace

Systém C4C je provozován společností SAP jako cloudová služba, což zásadním způsobem snižuje náklady spojené s pořízením/obměnou HW, zálohováním a dostupností oproti on-prem řešení. 

V případě požadavků na integraci do vašich stávajících prostředí (SAP ERP, SAP CRM, 3rd party) je možné integrovat Kmenová data (zaměstnance, zákazníky, materiály, ...) a Transakční data (nabídky, prodejní zakázky, ...) prostřednictvím SAP NetWeaver PI nebo HANA Cloud Integration (HCI). SAP dodává předkonfigurované rozhraní pro výše zmíněné způsoby.

I když se jedná o cloudovou službu, je možné provádět změny jak na úrovni uživatelského rozhraní, tak na úrovni datové integrace. Tyto zákaznické změny jsou respektovány při upgrade releasech, které probíhají každé 3 měsíce. Zákazník má vždy 14 dní dopředu k dispozici aktualizovanou verzi pro případné opravy změněných objektů a funkční testy před uvolněním do produkčního prostředí.

Řešení je reálně provozováno na platformě SAP HANA, což garantuje nízkou dobu odezvy, rozmanitý BI reporting s interaktivními Dashboardy a sadu nativních schopností jako je například globální vyhledávání, nebo kontrola přiděleného oprávnění (SoD) uživatelům.


Image title