Podnikové vyhledávání

Podnikové vyhledávání

Podrobný technický pohled na vyhledávání nad obchodními daty v systémech SAP Business Suite.

SAP Enterprise Search (ABAP) vám umožní pohodlně vyhledat potřebné obchodní informace uchovávané v systémech SAP Busines Suite (ERP, CRM, PLM, SRM). Jedná se o framework pro indexaci a vyhledávání napříč SAP BO v aplikacích SAP.

Podobně jako je tomu u jiných vyhledávacích systémů, i zde máte možnost na základě hledaného pojmu v systému SAP vyhledat relevantní informace ve strukturovaných i nestrukturovaných datech (dokumenty).

Pro vyhledávání je možné použít webové rozhraní, které poskytuje vrácení výsledků různých objektů (faktura, materiál, zákazník, ...) v unifikované podobě. Co víc, tyto výsledky následně můžete filtrovat a třídit dle vybraných atributů a vašich potřeb.

Každý z výše uvedených druhů objektů obsahuje rovněž odkazy, které například umožní zpracování konkrétního hledaného výsledku v systému SAP prostřednictvím SAP GUI, WebGUI, HTML5, Portal, atp..

Samozřejmě se stále pohybujeme na poli podnikových dat, která mohou být citlivá a nemají být dostupná pro každého. Z tohoto hlediska je možné ovlivňovat výsledky hledání dle oprávnění uživatele.

Pro účely vyhledávání v podnikovém systému je možné uplatnit rozšířená kritéria k hledanému pojmu. Příkladem může být hledání konkrétního výrazu v dokladech "Faktura", které byly založeny ve specifickém časovém období (v praxi se podobné schopnosti jeví jako nepostradatelné).

Velmi užitečná je rovněž integrace s existujícím zákaznickým vývojem, který zásadním způsobem může ovlivnit business hodnotu aplikací a jejich výkonnost.

Image title