Utilitní společnosti

Utilitní společnosti

Energetika je páteří současné světové ekonomiky. Pomáháme firmám z této strategické oblasti, aby jejich IT systémy „šlapaly“, jak mají. 

Informační podpora utilitních společností pokrývá širokou škálu procesů, jak základních, tak podpůrných. Uvědomujeme si, že všechna „kolečka“ tohoto soukolí do sebe musí perfektně zapadat.

Proto do všech projektů, kde jsme odpovědní za dodávku některé z oblastí, zapojujeme i ostatní členy týmu – poradce, programátory, vedoucí projektů a architekty – tak, aby svými zkušenostmi podpořili optimální návrh řešení pro zákazníka. Síla našeho 50-ti členného energetického týmu spočívá v synergii a hloubce znalostí.

Důkladně promýšlíme dopady každého projektu do celého systému. Jeden příklad za všechny: implementujeme-li zákaznickou samoobsluhu, od počátku projektu děláme vše pro to, aby se tím nenarušil back-end systém, protože víme, že by pak obsluha na call centru nemohla zajišťovat služby zákazníkům.

Na projektech využíváme možností odvětvého řešení SAP IS-U/CCS, který je de-facto standardem v oblasti zákaznického systému pro utility.

Používá ho

  • 21 z top 25  utilitních podniků světa 
  • 1100+ utilitních společností (elektro, plyn, voda, teplo) v 70+ zemích světa
  • 300+ municipálních utilitních podniků

Více než půl miliardy zákaznických smluv v oblasti utilit je řešeno pomocí SAP.

U našich energetických zákazníků běžně řešíme:

  • Služby pro podporu základních procesů obchodníka na energetickém trhu – od oslovení zákazníka, přes komunikaci s operátorem až po zúčtování, fakturaci a platby.
  • Nadstavby pro manažerský a operativní reporting
  • Procesní a datové analýzy pro podporu prodeje a finančního řízení
  • Nástroje pro komunikaci s externími partnery a zákaznickou samoobsluhu, včetně mobilní komunikace.
  • V oblasti distribuce zajišťujeme podporu základních podnikových procesů – finance, logistiky, skladů, lidských zdroje
  • Reporting a datové sklady

Mohlo by vás zaujímať