Simple Finance

Simple Finance

SAP Simple Finance přináší optimalizace finančních procesů a umožňují uživatelům přemýšlet jinak. Jak? Čtěte dál. 

Základem řízení podniku jsou přehledné finanční informace v reálném čase. Požadavky na reálná data neustále narůstají. Určitě si kladete otázky typu:

  • Kteří zákazníci mi přináší nejvyšší zisk v segmentu ABC
  • Jaká je aktuální výše pohledávek v členění podle regionů
  • Jak zrychlit měsíční účetní závěrku

SAP Simple Finance přináší optimalizace finančních procesů a umožňují uživatelům přemýšlet jinak – soustředit se na cíle, získávat výsledné reporty, nepřemýšlet o procesu zpracování dat z důvodu rychlosti resp. odezvy.

Celý koncept nových financí vychází z přístupu k datům v reálném čase, přičemž se díváme na veškeré účetní položky včetně souvisejících detailů bez nutnosti předagregací, tzv. jeden zdroj pravdy ("single source of truth"). Veškerý reporting je prováděn nad stejnou datovou základnou – otevřenými položkami, kterou lze využít rovněž pro plánování a simulace. Dotazy na libovolné reporty jsou dostupné okamžitě bez nutnosti tvorby a ukládání agregací.

Malý odskok pro techniky: prakticky dochází k nahrazení agregovaných a indexových tabulek tzv. HANA DB view, tzn. už se nesetkáte s tabulkami jako GLT0, BSIS, BSIK atd., data jsou v rámci reportingu načítána přímo z položkových tabulek (BSEG, BKPF). Současně dochází ke sjednocení datových podkladů v rámci finančního účetnictví a controllingu.