MIBCON SK a INFORMA sa spájajú

MIBCON SK a INFORMA sa spájajú

V roku 2024 už vystupujeme spoločne ako MIBFORMA a.s.

Bratislava, 7. december 2023

Po niekoľkých rokoch úzkej spolupráce a zdieľaných hodnôt oznámili spoločnosti MIBCON SK s. r. o. a INFORMA a.s., ktoré sú súčasťou skupiny MIBCON Group a.s., zámer spojiť sa a vystupovať ďalej ako spoločnosť MIBFORMA a.s. Fúzia oboch spoločností je výsledkom dlhoročného partnerstva a zamerania na inovácie v oblasti informačných systémov.

„Počas vzájomnej spolupráce na mnohých spoločných projektoch sme dospeli k rozhodnutiu, že sa zlúčime a budeme všetci spoločne ďalej pôsobiť v rámci spoločnosti MIBFORMA a.s., ktorá ako nástupnícka spoločnosť automaticky vstupuje do všetkých zmluvných vzťahov, ktoré v minulosti uzavreli spoločnosti INFORMA a.s. a MIBCON SK s. r. o." uviedol Juraj Vojtko, konateľ a Managing Director spoločnosti MIBCON SK s. r. o., predseda predstavenstva INFORMA a.s. a člen predstavenstva MIBFORMA a.s.

„Zmluvné vzťahy so súčasnými zákazníkmi a obchodnými partnermi zostávajú v platnosti a prechádzajú pod spoločnosť MIBFORMA a.s.“ vysvetlil ďalej J. Vojtko. Spoločnosť MIBFORMA a.s. bude od fiškálneho roku 2024 hlavným zmluvným partnerom pre všetkých existujúcich aj nových zákazníkov oboch spoločností.

Spoločnosť MIBFORMA a.s. zároveň nahradí obe spoločnosti v štruktúre skupiny MIBCON Group a.s. Spoločnosti INFORMA a.s. a MIBCON SK s. r. o., po dokončení všetkých legislatívnych a právnych krokov fúzie, zaniknú.

O spoločnosti MIBFORMA a.s.: Aktuálne prebieha fúzia spoločností MIBCON SK s. r. o. a INFORMA a.s., ktoré budú od roku 2024 ďalej vystupovať pod spoločným obchodným názvom MIBFORMA a.s., ktorá bude namiesto existujúcich spoločností, súčasťou skupiny MIBCON Group a.s. Zameriava sa na poskytovanie inovatívnych riešení v oblasti informačných technológií a systémov. Sídli na adrese Rádiová 45, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 52 662 632, IČ DPH: SK2121138723. Je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 7027/B. Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., Účet č.: 4212328153/0200, IBAN: SK5402000000004212328153.


Kontakt pre média:

Juraj Vojtko

Konateľ a Managing Director spoločnosti MIBCON SK s. r. o., predseda predstavenstva INFORMA a.s. a člen predstavenstva MIBFORMA a.s.

juraj.vojtko@mibforma.sk

Mohlo by vás zaujímať