MIBFORMA a.s.

MIBFORMA a.s.

Dokumenty pre akcionárov / spoločníkov týkajúce sa fúzie MIBFORMA a.s., INFORMA a.s., MIBCON SK s. r. o.

Konzultačné spoločnosti v oblasti informačných systémov INFORMA a.s. v Komárne a MIBCON SK    s. r. o. v Bratislave, člen skupiny MIBCON Group a.s. (Praha), sa dohodli na zlúčení. Pokračovateľom ich doterajšieho pôsobenia na trhu bude spoločnosť MIBFORMA a.s., založená pred 4 rokmi ako materská spoločnosť tohto zoskupenia.


Orgány spoločnosti zostávajú bezo zmeny. Predsedom predstavenstva MIBFORMA a.s. je naďalej Petr Měřínský, ďalšími členmi predstavenstva sú Vendelín Petrovics a Juraj Vojtko.


Zmluva o zlúčení:

Zmluva o zluceni FINAL.pdf


Stanovy MIBFORMA:

stanovy MIBFORMA navrh pro fuzi.pdf


Účtovné zavierky 2020-2022:

Účtovná zavierka 2020 - MIBCON SK s. r. o.pdf

Účtovná zavierka 2021 - MIBCON SK s. r. o.pdf

Účtovná zavierka 2022 - MIBCON SK s. r. o.pdf

Účtovná zavierka 2020 - INFORMA a.s.pdf

Účtovná zavierka 2021 - INFORMA a.s.pdf

Účtovná zavierka 2022 - INFORMA a.s.pdf

Účtovná zavierka 2020 - MIBFORMA a.s.pdf

Účtovná zavierka 2021 - MIBFORMA a.s.pdf

Účtovná zavierka 2022 - MIBFORMA a.s.pdf