Datové sklady

Datové sklady

Datové sklady sice stále fungují především jako centrální datové uložiště, ale zároveň toho umějí čím dál více. 

S přibývajícím množstvím dat a heterogenních prostředí slouží datový sklad jako centrální úložiště informací, které pomáhají řídit společnost. Firemní informační systémy produkují ohromné množství dat, které je nutné zpracovávat v různé míře detailu a v různých časových pohledech. Datový sklad je místo, které nám umožní tyto data zpracovávat a připravovat pro analýzy. Zároveň při správném nastavení zabezpečí datový sklad spolehlivou datovou základnu „one version of truth“ napříč celou firmou.

V současné době se čím dál více potkáváme s termínem „big data“. Pro využívání souboru vlastností a funkcionalit, které se schovávají za tímto pojmem, je důležité mít nastaveny procesy čištění dat a základního zpracovávání. To nám umožňuje datový sklad.

Díky technologii in-memory je pak možné zpracovávat data real-time. Data dostupná s minimálním zpožděním pak umožní pružně reagovat na požadavky zákazníků a umožňují reagovat na jejich chování „on-line“.

Jak se v datech neztratit

Jsme připraveni pomoci navrhnout vhodnou architekturu a datový model pro řešení vašich požadavků a hlavně vám pomoci nikoli jen hledat, ale také nacházet odpovědi ukryté v datech.

Náš tým konzultantů zná podrobně technologii datových skladů SAP NW BI. Jedná se o stabilní a flexibilní systém. S nástupem in-memory technologií navíc nezískal jen větší rychlost, ale i nové analytické schopnosti. Díky tomu se uživatel může soustředit na řešení business problému, aniž by ho rozptylovaly starosti o přenos dat a integrace. Budoucnost bude jistě patřit real-time zpracování velkého množství dat, a to umožňuje jak BW on HANA, tak i SAP HANA jako taková.

Pro společnosti, pro které je SAP NW BI nevhodná technologie, umíme navrhovat datové sklady i na jiných technologiích. Primárně využíváme technologie Sybase IQ a SAP HANA ve spolupráci s rodinou nástrojů Business Objects.

Avšak sebelepší BI technologie nic nezmůže, pokud není správně navržen a nastaven proces toku informací ve společnosti. Když hovoříme o "kultuře reportingu", "informačním managementu" nebo "metodice reportingu", vždy máme na mysli jeden a ten samý cíl: jak připravit a následně poskytnout správné informace správným osobám nebo systémům.

Pomůžeme vám na tyto klíčové otázky správně odpovědět. Poskytujeme konzultace ve všech fázích budování datového skladu a reportingu, od návrhu klíčových ukazatelů, datového modelování až po přenos zkušeností z budování organizační struktury oddělení reportingu.