SAP HANA pro datový sklad

SAP HANA pro datový sklad

Využití in-memory technologie přináší spoustu zajímavých možností při budování datového skladu.

Nejedná se pouze o rychlost reportingu, o které se hovoří nejčastěji. Velký přínos je možné spatřit již na počátku procesu při nahrávání a čištění dat a následném dataflow. To ocení hlavně správci systému, kteří jsou schopni ve velice krátké době přehrát a transformovat milióny záznamů.  K dispozici jsou jak nativní nástroje, tak licence obsahuje robustní nástroj SAP DataServices umožňující komplexní extrakce, transformace a nahrávání.

Největší rozdíl tkví ve vlastním vytváření datového modelu. Tvůrce není omezen technologií a díky optimalizovaným objektům je schopen snadno využít plnou hodnotu SAP HANA. Není nucen vždy vytvářet materializované modely (DataMarty), ale může pomocí Analytického, Kalkulačního nebo Atribut View namodelovat požadované pohledy s potřebnou dobou odezvy. 

Kombinace těchto vlastností má zásadní pozitivní efekt pro rychlé uspokojení nových požadavků a potřeb byznysu.


Ukázka komplexního datového modelu:

Image title


Architektura:

Image title