Súhlas s posielaním oznámení

Súhlas s posielaním oznámení

Zaujímajú vás aj naďalej oznámenia od MIBCON Group?

Môžu to byť napríklad pozvánky na semináre, mib:raňajky, workshopy, školenia, a iné udalosti, či iné oznámenia týkajúce sa služieb spoločností z MIBCON Group. Komunikácia môže prebiehať elektronickou poštou, telefonicky, prostredníctvom SMS.

Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov si môžete prečítať tu.

Vyplňte, prosím, váš email a zaškrtnite jednu z možností:Pripravila advokátska kancelária MH LEGAL www.euoffice.cz