UX design: digitální alchymie dneška

UX design: digitální alchymie dneška

O tom, proč dobrý UX designér musí být tak trochu alchymista, i o tom, že SAP nezaspal.

Pro většinu lidí se UX neboli uživatelský design rovná vytváření wireframů aplikací či webů a následná tvorba grafiky tak, aby co nejvíce vyhovovala uživateli či zákazníkovi. Ve skutečnosti je UX podstatně náročnější disciplínou, jejíž zvládnutí vyžaduje jak hardskills, tak softskills. 

V první řadě by měl být UX designér dobrým psychologem – jak by ne, když nejčastěji zmiňovaným cílem UX je "pozitivní uživatelský prožitek" („user experience“). Měl by se umět „napojit“ na potřeby uživatele či zákazníka, a zároveň respektovat požadavky zadavatele. Někdy – ne vždy – si tak může UX designer připadat tak trochu mezi dvěma mlýnskými kameny. I z této situace však musí umět „vybruslit“ – musí být tedy i zdatným diplomatem a komunikátorem.

Výsledky této jemné alchymie pak musí UX designer umět převést do řeči grafiky, čili vytvoří produkt - ať aplikaci, či web – který budou všichni zúčastnění vnímat jako funkční, smysluplný a estetický. My se zastavíme u případu webových aplikací.

I zde platí, že aby byl uživatelský prožitek z dané aplikace pozitivní, musíme nejprve znát jak naše uživatele, tak jejich potřeby, ale i omezení, systém práce, pracovní prostředí a další aspekty, které jsou podstatné natolik, aby ovlivnily finální návrh aplikace. UX designer musí být schopen přiřadit každému kritériu správnou váhu a poradit si například i s případnými protichůdnými požadavky.

Práce UX designera typicky zahrnuje:

• provedení uživatelského výzkumu
• sběr dat a informací
• analýzu
• UI design = návrh uživatelského rozhraní, které je uživatelsky intuitivní, efektivní
a jednoduché, povede ke splnění uživatelských potřeb a přispěje k vytvoření pozitivního uživatelského prožitku při práci s aplikací.

UX design můžeme také zjednodušeně rozdělit do následujících subdisciplín:

• uživatelský výzkum (výzkumy, analýzy, testování)
• interakční design (má na starost návrh uživatelského rozhraní)
• informační architektura (definuje strukturu informací)
• vizuální design (návrh grafické podoby webu, barev, písma)

UX tak prochází celým procesem tvorby aplikace a jeho úkolem je zajistit, aby veškeré složky vedly k naplnění uživatelských potřeb a předem definovaných cílů. Množství použitých UX metod se liší projekt od projektu. Ne každý projekt může zahrnovat všestranné a náročné analýzy, ale v každém projektu platí, že nesmíme mluvit za uživatele. K tomu nám stačí relativně málo – poznat jejich prostředí, způsob, jakým pracují a zjistit, co opravdu potřebují. Tyto tři věci jsou nepsaným minimem UX designu.


Image title

Životní cyklus vývoje aplikace z pohledu UX


UX strategie SAPu: Fiori UX

Historicky platilo, že SAP a UX spolu příliš nesouvisely, respektive že SAP uživatelský design příliš “neřešil”. Práce s některými jeho aplikacemi proto mohla být pro uživatele zkušeností - ovšem takovou, na niž raději rychle zapomněl. To však dnes už neplatí. Společnost SAP si zavčas uvědomila, že UX není pouze pozlátkem, nýbrž klíčovým prvkem návrhu aplikace, a přišla s vlastní strategií pro uživatelský design nazvanou “SAP Fiori UX” čili Fiori.

SAP Fiori UX poskytuje jednotný uživatelský zážitek napříč aplikačním portfoliem SAPu. “Běží” na nové technologii SAPUI5. Mezi hlavní klady Fiori aplikací patří:

• podobný pracovní proces
• jednotné uživatelské rozhraní
• jednotný minimalistický design
• schopnost přizpůsobit se mobilu, tabletu, monitoru či jinému zobrazovacímu zařízení.

SAP Screen Personas 3.0

Jako určitý handicap SAPUI5 by se mohlo zdát, že umí přepsat jen nejpoužívanější aplikace, a tudíž stále existuje široká oblast tradičního vzhledu SAPu, kam Fiori “nedosáhne”. Jinými slovy existuje přes 10 000 SAPem poskytovaných transakčních kódů v SAP GUI, přes které 80% uživatelů přistupuje k SAPu. Proto SAP vyvinul Screen personas 3.0, které umožňují přetvořit standardní SAP GUI obrazovky a zjednodušují tak workflow a uživatelské rozhraní a zefektivňují práci s aplikacemi. Takto vzniklé obrazovky lze navíc graficky přetvořit do Fiori designu, a sjednotit tak pracovní prostředí.

Závěr

V dnešní době dokáže kvalitní UX ušetřit společnostem nemalé množství financí, a to i těm, které používají technologii SAP. Dobrý UX vede ke zvýšení produktivity uživatelů, úsporám na jejich zaučení, snížení uživatelských chyb a snížení počtu změnových požadavků. Konkrétnější obrázek o finančních přínosech kvalitního UX nabízí online kalkulačka http://www.sapcampaigns.de/us/UX_Calculator/.

Že to SAP myslí s UX vážně se může každý přesvědčit na stránkách SAP UX komunity https://experience.sap.com/, kde SAP sdílí své poznatky, strategie, metody a případové studie z oblasti UX.