UI5 pro supergeeky

UI5 pro supergeeky

Varování: tohle čtení není pro každého.

UI5 je webová technologie umožňující vytváření moderních webových uživatelských rozhraní v prostředí SAP. Uživatelské rozhraní je vytvořeno v jazyce Javascript, kdy komunikace s aplikací napsanou v jazyce ABAP probíhá pomocí komponenty Netweaver Gateway. Komunikace je řízena protokolem oData.

Pro vytváření uživatelských rozhraní dodává SAP sadu více než 120-ti komponent rozčleněné do jednotlivých knihoven – tabulky, seznamy, vstupní pole, výstupní formátovací pole, záložky atd. Na základě těchto komponent je možné sestavit téměř libovolnou aplikaci dle zadaných požadavků. Všechny komponenty jsou responsivní, dokážou se přizpůsobovat různým zařízením. Aplikace napsané v UI5 tak podporují zobrazení na počítači, tabletu i telefonu, bez nutnosti vytváření speciálních verzí pro dané zařízení. Zásadním přínosem UI5 je využití Javascriptu pro vytváření uživatelských rozhraní. Na stranu klienta, což je výhradně webový prohlížeč, je přenášen pouze kód obsahující instrukce, jak má uživatelské rozhraní vypadat. Vykreslení uživatelského rozhraní je tak nezávislé na aplikačním serveru SAP, je využito výkonu koncového zařízení a komunikace se serverem SAP je omezena pouze na výměnu dat. Odezvy aplikace jsou tak výrazně rychlejší než u dosavadních webových technologií SAP.

Komunikace s aplikačním serverem SAP probíhá pomocí komponenty Netweaver Gateway. Ta může být jak součástí SAP ERP, tak jako samostatný centrální hub pro více ERP systémů pro případě rozsáhlejší infrastruktury. Přenos dat mezi aplikačním serverem SAP a uživatelským rozhraním UI5 probíhá na protokolu oData, formát dat JSON. Přenášená data jsou tak méně objemná než při využití např. webových služeb a formátu XML. Protokol oData předepisuje návrh datového modelu, který je založený na entitách a asociacích. Každá entita představuje zpracovávaný objekt (např. objednávka), každá asociace představuje vazbu na tento objekt (položky objednávky vázané na objednávku). Pro návrh datového modelu je dodávané prostředí SAP Netweaver Gateway Builder jako součást komponenty Netweaver Gateway. Načítání dat, jejich zpracování a ukládání je kompletně programováno v jazyce ABAP, stejně jako řízení komunikace přes Netweager Gateway. Při vytváření aplikací pomocí UI5 se jak uplatní procesní znalosti jednotlivých modulů SAP, znalosti programovaní v ABAP, tak znalosti programování v moderním webovém prostředí založeném na jazyce Javascript, HTML5 a CSS3.

UI5 jako stavební kámen Fiori

UI5 je technologický základ pro sadu aplikací a postupů souhrnně označované jako SAP Fiori. V současné době SAP nabízí stovky Fiori aplikací napříč moduly. Při vytváření nových Fiori aplikací se využívá UI5 a existující komponenty UI5. To, co dělá aplikaci Fiori, je dodržování šablon podle typu aplikace – schvalovací, procesní, přehledová atd. Při dodržení těchto principů tak lze dodávat zákaznická řešení, která zapadají do konceptu Fiori a uživatel tak nerozezná rozdíl při přechodu mezi Fiori aplikací a zákaznickou UI5 aplikací

UI5, Netweaver Gateway a Fiori jsou součástí standardních licencí pro SAP ERP.

Image title

Mohlo by vás zaujímať