Talent management v oblacích

Talent management v oblacích

Cloudovému řešení SuccessFactors svěřila své HR řada světových firem. Nyní je i na českém trhu.

Propracované aplikace SAP SuccessFactors otevírají personalistům nové možnosti. Nabízejí široký prostor pro práci s talenty, pomáhají s plánováním rozvoje zaměstnanců a umožňují talentované lidi vyhledávat a dál je pak rozvíjet. Řešení SuccessFactors usnadňuje nováčkům aklimatizaci ve firmě, začlenění do nového kolektivu, jednotlivým členům týmů pomáhá ve vzájemné sociální interakci.

A protože jde o cloudové řešení, postavené na SAP HANA Cloud Platform, nabízí aplikace firmám velkou systémovou a funkční flexibilitu spolu s transparentními náklady na provoz, a to v podobě fixního ročního poplatku.

SAP SuccessFactors tvoří 11 klíčových komponent, respektive aplikací. Poskládat si je můžete v podstatě dle svých potřeb. A stejně tak existuje více způsobů, jak SuccessFactors propojit s ostatními firemními systémy (viz obrázek na konci článku). Sami si prostě můžete řešení nastavit tak, aby žilo co nejvíc v souladu s vaší systémovou architekturou i firemní kulturou.

Platforma (Platform)

Platforma SuccessFactors je technický základ celého nástroje, nezbytný předpoklad pro konfiguraci jednotlivých aplikací. Už tento základ nicméně poskytuje důležité HR funkcionality, jako je třeba veřejný profil, talentový profil, organizační diagram, emailové notifikace, nebo rámec pro práci s metadaty a další.

Image title

Jádro – data zaměstnanců (Employee Central)

Je plnohodnotný HR informační systém. Poskytuje potřebné funkcionality podnikových systémů řízení lidských zdrojů. Zároveň nabízí uživatelsky přívětivé a intuitivní prostředí  pro personalisty, manažery, nebo samotné zaměstnance. Umožňuje provádět každodenní personalistické operace či vytvářet nad daty specifické reporty napříč organizačními jednotkami nebo třeba i zeměmi.

Image title

Image title

Výkon a cíle (Performance & Goals)

Toto řešení pomáhá řízení výkonnosti podniku a nastavování cílů, umožňuje slaďovat cíle zaměstnanců s cíli celé firmy. Manažeři mají mimo jiné k dispozici přednastavenou knihovnu více než pěti set cílů a nástroj chytrého průvodce aplikací.

Image title

Odměňování (Compensation)

Aplikace umožňuje nastavovat různé druhy odměňování zaměstnanců, jeho rozpočtování a plánování  do budoucna, stejně tak jako práci s bonusovými programy. 

Image title

Nábor (Recruiting Execution)

Aplikace plně pokrývá celý proces náboru. Má dva klíčové moduly – náborový marketing a náborový management. Společně tvoří moderní a atraktivní náborovou platformu, která kromě technik jako jsou optimalizované vyhledávání, správa domovských stránek jednotlivých pozic, a dalších, nabízí také integraci sociálních sítí.

Image title

Adaptace - Uvedení nováčka (Onboarding)

Nástup a aklimatizace nováčků je díky tomuto nástroji mnohem jednodušší. V online portálu si mohou zkompletovat svou pracovní dokumentaci nebo si přečíst informace o svém týmu, spolupracovnících označených jako „klíčoví“, prohlédnout si jejich profily a fotky, a také si s nimi přímo v systému může nováček sjednat schůzku, případně již jimi navrženou schůzku přijmout.

Image title

Vzdělávání (Learning)

SuccessFactors také nabízí propracovaný nástroj pro vzdělávání zaměstnanců, který zdaleka neslouží jen k vlastnímu e-learningu. Manažeři vzdělávání mohou pomocí něj vytvářet a spravovat celý vzdělávací systém, nadřízení zase kontrolovat, zda zaměstnanci absolvovali vše, co by absolvovat měli.

Image title

Nástupnictví a rozvoj (Succession & Development)

Toto řešení firmám pomáhá vyhledávat talenty a plánovat nástupnictví. A nejen to. Přehledný graf organizační struktury pomůže odhalit „zdraví“ jednotlivých pozic, připravenost potenciálního nástupce převzít novou funkci, anebo v této souvislosti upozorní na možná rizika.

Image title

Plánování pracovní síly (Workforce Planning)

Nástroj, který pomáhá organizacím předpovídat potřebu pracovních sil do budoucna a dlouhodobě plánovat nejen jejich kvantitativní kapacity, ale i potřebné dovednosti zaměstnanců, včetně nákladů na jejich získání. Samozřejmostí je možnost vytvářet různé budoucí scénáře a modelovat tak jejich dopad na náklady a budoucí požadavky na kompetence zaměstnanců.

Analýza pracovní síly (Workforce Analytics)

Je pokročilý analytický nástroj, který se může pochlubit více než tisícem předdefinovaných analytik a  KPIs. Nástroj je propojený s ostatními aplikacemi, takže může poskytnout kompletní a ucelený pohled na veškeré oblasti talent managementu, od náboru, přes vzdělávání zaměstnanců a další. Pomáhá odhalovat korelaci HR ukazatelů a ukazatelů byznysu, v neposlední řadě také umožňuje analyzovat s tím spojené náklady. Navíc firma může srovnávat své ukazatele s obdobnými firmami v oboru.

Image title

Mobilní řešení (SuccessFactors Mobile)

V moderním nástroji nesmí chybět mobilní řešení. Díky SuccessFactors Mobile můžete organizovat schůzky a aktivity, nebo si třeba zobrazovat organizační schéma i ve chvíli, i když právě nesedíte u svého počítače. Aplikace je optimalizovaná jak pro Apple, tak pro Android, a také pro BlackBerry.

SAP Jam

Původním názvem SuccessFactors Jam je sociální platforma pro komunikaci mezi zaměstnanci napříč podnikem. Tato sociální síť není zdaleka určena pouze pro personalisty, a jejím cílem je podporovat sdílení a spolupráci mezi různorodými částmi firmy. Je vytvořena po vzoru populárních sociálních sítí jako je Twitter, YouTube a Facebook. Sdíelt je na něm možné nejen postřehy, ale i dokumenty, články a videa, a stejně tak vytvářet tematicky zaměřené diskuzní skupiny.

Image title


Při integraci SAP SuccessFactors do podnikových systémů

si můžete vybrat ze čtyř možných scénářů:

Image title

1. Talent Hybrid - Zákazník zachová stávající ERP SAP HR lokaci a propojí cloud Talent řešení - Analytik do částí - Nábor, Výkon a cíle, Onboarding.

2. Side-by-Side - Zákazník zachová jádro ERP SAP HR lokaci, některou funkcionalitu nepoužívá, a tak ji začne používat v SF. Některé personální procesy jsou přesunuty do Cloudu.

3. Core Hybrid - Pro zákazníky, kteří plánují přesunout jádro HR řešení do Cloudu (kmenová data, OM, Nábor,...) se zachováním mezd a docházky ve stávajícím ERP řešení.

4. Full Cloud - Pro zákazníky, kteří chtějí mít celé HR řešení v Cloudu včetně mezd s replikací integračních HR dat do ERP řešení, tj. replikace minikmene zaměstnanců apod.