Slovanet, a.s.

Slovanet, a.s.

(Controllingové) Alokácie, forecasting a reporting

Spoločnosť Slovanet, a.s. je jedným z najväčších alternatívnych telekomunikačných operátorov na Slovensku.

Pre referenciu v angličtine kliknite sem:  Reference Slovanet EN.pdf

Webová stránka spoločnosti: https://www.slovanet.net/

Sídlo: Bratislava

Produkty a služby: Internet, Telefonovanie, TV, Balíky, Dátové a ďalšie služby


Biznis potreba

Vzhľadom na pestré portfólio produktov a služieb firmy nebolo jednoduché zostavovať manažérske reporty z obchodnej sféry, prevádzky a ekonomiky. Pracovníci, ktorí sa týmito činnosťami zaoberajú, boli doslova preťažení požiadavkami na rozsah, detaily reportingu a distribúcie výsledkov kolegom. Zároveň bol tradičný problém ako si poradiť s vyhodnocovaním reálnej efektívnosti uzlov siete, produktov, služieb vo vzťahu k segmentom zákazníkov a to v situácii, keď mnohé z činností majú viac-menej prierezový dopad na náklady.

Riešenie

Slovanet sa rozhodol využiť potenciál nástrojov SAP Business Objects  (BO) a SAP Business Planning & Consolidation (BPC) a využiť ich na vrchole svojej aplikačnej architektúry. Prostredníctvom prezentačných nástrojov Business Explorer, Web Intelligence, Lumira a Analysis for MS Excel užívatelia majú k dispozícii real-time reporty z prostredia všetkých  kľúčových aplikácií a dátových úložísk firmy. V prostredí MS Excel riadia a vidia výsledky priebežných alokácií nákladov a ich dopad do výsledkov hospodárenia.

Projekt bol realizovaný s konzultantmi spoločnosti MIBCON.


Kľúčové prínosy

  • Optimalizácia procesu zberu dát a uvoľnenie kapacít pre dôležitejšie controllingové úlohy
  • Podpora rozhodovania o zmenách v ekosystéme firmy prostredníctvom relevantných reportov
  • Bezpečnosť a transparentnosť – plná kontrola a auditovateľnosť nad dátami a systémovými zmenami
  • Využitie existujúcich dát zo zdrojových systémov, významná redukcia dátových duplicít, nekonzistencií a ľudských chýb
  • Automatická distribúcia informácií


Kľúčové vlastnosti

  • Konsolidovaný reporting a forecasting nad všetkými kľúčovými informačnými systémami firmy
  • Alokačné MTD a YTD cykly umožňujúce definovať rozličné rozvrhové základne a vyhodnocovať efektívnosť uzlov, častí siete, investícií, oddelení


Image title


Mohlo by vás zaujímať