SAP SuccessFactors HCM Suite

SAP SuccessFactors HCM Suite

Prostredie na hľadanie odpovedí a riešení


V súčasnosti prebieha často diskusia v spoločnosti alebo na sociálnych sieťach medzi personalistami a nami ostatnými (majitelia, manažéri, zamestnanci) aj k týmto otázkam:


  • ako riešiť dlhodobý nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na pracovnom trhu ?
  • ako prepojiť generácie Mileniánov a ich predchodcov?
  • ako dosiahnuť kontinuálne vzdelávanie tímu?


SAP SuccessFactors poskytuje vhodné prostredie  na ich odpovede a následné riešenie:

  • Personalistom pomáha s vyhľadávaním, náborom a rozvíjaním nových talentov, zabezpečuje plynulú adaptáciu a začlenenie nováčikov do firmy/tímu atď.
  • Manažérom umožňuje plánovať rozvoj zamestnancov, ich vzdelávanie a výkon, hlavne však zosúladiť ciele firemné a jednotlivcov.
  • Každý Milenián, či predstaviteľ inej generácie určite rád využije na komunikáciu, zdieľanie dokumentov, článkov alebo výmenu informácií v rámci diskusných skupín SAP Jam (pôvodne SuccessFactors Jam), ktorý predstavuje sociálnu platformu podobne ako Twitter, YouTube a Facebook.


Všetci vo firme môžu využívať mobilné riešenie SuccessFactors Mobile na organizovanie schôdzok a aktivít, prehľad organizačnej štruktúry, a to všetko optimalizované pre Android, Apple a BlackBerry.


Sami si môžete riešenie poskladať a nastaviť podľa vlastných potrieb tak, aby čo najviac korešpondovalo s vašou firemnou kultúrou a architektúrou.


Image title
 1. Talent Hybrid - zákazník zachová existujúce ERP SAP HR a prepojí cloud Talent solutions – Analytics do častí - Nábor, Výkon a ciele, Onboarding.
 2. Side-by-Side - zákazník zachová jadro ERP SAP HR, niektorú funkcionalitu nepoužíva, a rozhodne sa ju začať využívať v SuccessFactors. Niektoré personálne procesy sú presunuté do cloudu.
 3. Core Hybrid - zákazníci, ktorí plánujú presunúť jadro HR riešenia do cloudu (kmeňové dáta, OM, Nábor,...) so zachovaním miezd a dochádzky v existujúcom ERP riešení.
 4. Full Cloud - zákazníci, ktorí chcú presunúť celé HR riešenie do cloudu vrátane miezd s replikáciami integračných HR dát do ERP riešení, tzn. replikácie minikmeňa zamestnancov atď.