SAP S/4HANA Cloud v Pulsar Expo

SAP S/4HANA Cloud v Pulsar Expo

Rozhovor s pánom Nikolasom Uhrinom, Branch directorom Pulsar Expo

Nový systém od SAP nám pomôže optimalizovať výrobu, hovorí Nikolas Uhrin z Pulsar Expo

Bratislavský SAP Discovery Day 2023 priniesol niekoľko príbehov spoločností, ktoré sa rozhodli podporiť svoj rast inováciami podnikových systémov. Jedným z podnikov, ktoré sa prišli podeliť s publikom o skúsenosti z projektu implementácie cloudového ERP SAP S/4HANA Cloud, Public Edition, bola výrobná spoločnosť Pulsar Expo. Na pódiu ju zastupoval pán Nikolas Uhrin, ktorý v Pulsar Expo pôsobí v pozícii Branch directora. V rozhovore, ktorého prepis vám prinášame, okrem iného zdôraznil potrebu dôkladnej prípravy na projekt a dôležitosť 100% využitia testovacieho systému na strane zákazníka. Zároveň upozornil, že jedným z kľúčových rozhodnutí je aj voľba skúseného implementačného partnera so systémovým prístupom.


V Pulsar Expo ste sa rozhodli pre implementáciu ERP riešenia od spoločnosti SAP. Čo bolo hlavným dôvodom pre túto voľbu?

Naša spoločnosť čelila v minulosti závažným bezpečnostným problémom týkajúcim sa nášho existujúceho informačného systému. Rozhodli sme sa preto, že je nevyhnutné prejsť na bezpečnejší systém. Dôležitým faktorom pre voľbu SAP bola naša spolupráca so spoločnosťami Volkswagen a MAN, ktoré tiež používajú systém SAP. Výber informačného systému od SAP bol teda logickým krokom. Vedeli sme, že SAP predstavuje robustný systém, ktorý by mal plne pokryť naše potreby. V súčasnej dobe pracujeme na dotiahnutí implementácie tohto systému do úspešného konca.

Ako ste sa na implementáciu pripravovali? Aké kroky bolo potrebné urobiť?

Celý proces prípravy na implementáciu sprevádzalo dôkladné plánovanie a postupné uvedomovanie si, akú máme víziu vzhľadom k novému systému. NašImage titleím implementačným partnerom, ktorý nás celým procesom sprevádzal, bola spoločnosť MIBCON SK. Ich systémový prístup bol pre celú prípravu kľúčový. Začali sme diskusiami o tom, ako bude náš systém SAP vyzerať a čo všetko by mal obsahovať. S pomocou nástroja Digital Discovery Assessment sme následne vybrali tie funkcie, ktoré sme skutočne potrebovali. MIBCON SK nás celým procesom previedol tak, aby sme sa mohli čo najskôr začať učiť. Práca s testovacou databázou nám potom umožnila pochopiť, ako systém funguje. Postupne sme sa tak naučili všetko dôležité, čo je pre prácu s týmto systémom potrebné.

V akej fáze implementácie sa v Pulsar Expo momentálne nachádzate?

Systém SAP je v produktívnej prevádzke od mája tohto roku (2023, pozn. autora), a jeho základné moduly, v našom prípade celá evidencia skladu a všetky finančné moduly, fungujú bez problémov. V súčasnej dobe sa nachádzame v procese spustenia výroby. Dáta pre prvé konkrétne vozidlá TORSUS PRAETORIAN už boli naimplementované a začali prebiehať prvé výrobné príkazy. Sme vo fáze, kedy sa zameriavame nielen na jednotlivé moduly systému, ale aj na všetky možné previazanosti. Systém SAP je veľmi rozsiahly, takže stále objavujeme nové možnosti, ako ho využiť na maximum.

Čo by ste poradili spoločnostiam, ktoré zvažujú implementáciu systému SAP alebo hľadajú vhodného partnera na implementáciu?

Pri výbere implementačného partnera je dôležité klásť dôraz na jeho schopnosť systémového prístupu. Je zásadné, aby implementátor vedel systém nielen nainštalovať, ale aby vám tiež pomohol mu porozumieť a previedol vás celým procesom od začiatku do konca. Mal by vám ukázať, ako systém funguje a ako ho efektívne využívať. Za kľúčovú považujem tiež možnosť čo najviac pracovať s testovacou databázou a vďaka tomu spoznať všetky funkcie systému čo najlepšie.

Stalo sa počas implementácie niečo, čo ste nečakali? Čo vás zaskočilo a na čo by sa ostatní mali pripraviť alebo čo vás naopak zo strany MIBCON SK príjemne prekvapilo?

Myslím, že sme skôr my prekvapovali MIBCON SK, ako naopak. Napríklad keď sme v priebehu projektu zmenili požiadavku na počet užívateľov systému z niekoľkých osôb na aktuálnych zhruba päťdesiat. (smiech) Alebo tým, že sme sa nakoniec rozhodli ísť v prípade výrobných procesov inou ako pôvodne zamýšľanou cestou. Ale všetko sme nakoniec zvládli.

Keď nejaká spoločnosť využíva SAP, zvyčajne si ju ľudia predstavia ako obrovskú organizáciu. Pulsar Expo ale takým obrom nie je. Čo by ste odporučili podniku vašej veľkosti, ktorý sa rozhoduje prejsť na robustnejší ERP, a pritom sa ako stredne veľká spoločnosť nezdá byť na prvý pohľad typickým kandidátom na systém od SAP? A vedeli by ste posúdiť, kedy sa to „láme“ z obyčajného Excelu alebo menšieho ERP smerom k SAP?

Aj stredne veľké spoločnosti môžu ťažiť z robustného ERP systému, pokiaľ majú zložité produkty a procesy. U nás sa to zlomilo zhruba vo chvíli, keď sme dosiahli počet 30 zamestnancov. Ale naozaj veľa záleží na produkte a zložitosti procesov. Pokiaľ je na trhu spoločnosť so stovkami zamestnancov, alImage titlee s jednoduchým produktom, môže všetko zvládnuť s relatívne jednoduchým systémom. Pokiaľ je produkt naopak zložitý, je nutné hľadať iné riešenie. Preto sme v Pulsar Expo zvolili ERP systém od SAP, ktorý dokáže pojať všetky systémové dáta a efektívne s nimi pracovať.

Znamená to teda, že veľkosť spoločnosti nie je rozhodujúca?

Presne tak. Kľúčové je správne posúdiť, ktorý z uvažovaných systémov dokáže najlepšie pokryť podnikové potreby.

Aké sú vaše plány do budúcnosti, pokiaľ ide o inovácie, digitalizáciu a technologické novinky, či už v rámci SAP alebo mimo neho? Čo všetko ešte vaše IT oddelenie čaká?

Poviem to takto: Fantázii sa medze nekladú. (smiech) Určite potrebujeme zrýchliť proces výroby a zamerať sa na minimalizáciu chýb. Tu vidím tú najväčšiu pridanú hodnotu nového systému. Veľký potenciál vidíme v tom, že nám SAP pomôže optimalizovať výrobu a zabezpečiť, aby sme zvládli prechod z výroby prototypov na sériovú výrobu a nič nás pri tom nezaskočilo. Týka sa to napríklad napojenia na dodávateľa a alternatív pri výpadkoch dielov. Uvediem konkrétny príklad: Nikdy nás nenapadlo, že by mohol byť problém so spojovacím materiálom. A zrazu sa to stalo a my sme zistili, že nemáme záložné riešenie. To všetko sú dáta, ktoré teraz budeme mať po „nakŕmení“ systému SAP okamžite k dispozícii. Okrem toho plánujeme širšiu integráciu s obchodnými partnermi a dodávateľmi a využiť SAP pre lepšiu správu dát.

Čo vás v Pulsar Expo čaká mimo IT? Čím aktuálne žijete a na čo sa chystáte v roku 2024?

V roku 2024 sa chystá nový balíček pravidiel EÚ, ktorý nám v automobilovom priemysle prináša ďalšie výzvy. Musíme sa pripraviť na nové požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a technických aspektov našich vozidiel, od prvkov na snímanie mŕtvych uhlov, či prekážok pred vozidlom až po cybersecurity. Bude to náročná úloha, a preto sa usilujeme o čo najrýchlejšie dokončenie implementácie SAP, aby sme sa mohli sústrediť čisto na vývoj a rozšírenie našich projektov, a ponúkať našim zákazníkom nové možnosti. Dnes ste tu napríklad mohli vidieť jeden z našich prototypov - ale tým zďaleka nekončíme. Sme si dobre vedomí toho, že nie každý zákazník potrebuje vozidlo, ktoré ponúka 34 miest. Preto v našom portfóliu pribudol mladší brat PRAETORIANu, minibus TORSUS TERRASTORM. Teraz je potrebné dokončiť vývoj  a uskutočniť európsku homologizáciu. Ako vidíte, máme pred sebou mnoho nových výziev. Naším cieľom každopádne je udržať sa na špičke v oblasti inovácií a technologického rozvoja.


Budeme vám držať palce, nech ide všetko podľa plánu. Ďakujeme za rozhovor.