SAP S/4HANA by Bernhardt Fashion

SAP S/4HANA by Bernhardt Fashion

Aj projekt SAP S/4HANA môže byť Made-to-Measure

Pre referenciu v angličtine kliknite sem:  Reference Bernhardt Fashion EN.pdf

Webstránka spoločnosti : http://www.bernhardt.cz

Spoločnosť Bernhardt Fashion CZ, s.r.o. (BFCZ) sa venuje špičkovémImage titleu zákazkovému šitiu na mieru (Made-to-Measure = MTM) pre náročných klientov v 40 krajinách na 5 kontinentoch s cca 800 Point-of-Sales.

Čo je to Made-to-Measure (MTM)? „Vyrobené na mieru“ alebo inak povedané každý produkt je originál. Výber látky, meranie zákazníka, farebné či strihové varianty umožnia vytvoriť si „vlastný“ dizajn.

Prostredníctvom unikátneho MTM systému (objednávkový IS) sú dáta poslané do ERP systému a odev je zadaný do výroby. Výroba prebieha priamo v Českej republike. Denne vyrobia priemerne 300 produktov/kusov s časom dodávky 3-4 týždne alebo aj kratším (služba „express“ garantuje dodávku do 1 týždňa a „superexpress“ do 2 dní). Výroba oblekov pre pánov a dámy ich unikátnym spôsobom MTM však potrebuje adekvátnu podporu informačného a digitálneho ekosystému.

Na zabezpečenie požiadaviek zákazníkov/Point-of-Sales, pre zjednodušenie procesov a zjednotenie firemných IS sa rozhodli pre globálny reengineering všetkých podnikových procesov na úplne nových technológiách založených na SAP produktoch.


Ciele projektu


Cieľom sponzorov a manažérov BFCZ bol kompletne nový globálny multi-jazyčný ekosystém dostupný 24 hodín denne, ktorý umožní:

 • Zadanie zákaziek na WEBe s max. podporou Point-of-Sales
 • Spracovanie zákaziek pre výrobu
 • Podporu efektívneho riadenia priebehu výroby, obstarávania, logistiky, účtovníctva v reálnom čase

V BFCZ sa rozhodli pre implementáciu systémov SAP S/4HANA Enterprise Management („S/4H“) a SAP Hybris Commerce („yC“) v spolupráci so skupinou MIBCON.


Identifikátory úspechu


Sponzori a manažéri BFCZ iniciovali realizáciu projektu, podporovali a motivovali členov realizačného tímu a zamestnancov počas realizácie projektu.

Ako kľúčové indikátory úspechu boli definované:

 • Know-how (PPn - historický zákaznícky vývoj v ABAP pre unikátne procesy) bude presunutý do nového systému
 • Všetky back-office-ové procesy budú funkčné, moderné a budú pokrývať české legislatívne špecifiká
 • B2B portál s moderným UX, výkonný pre partnerov/Point-of-Sales a on-line integrovaný do centrálneho ERP riešenia (vzájomná a obojstranná komunikácia)

Etapy projektu, ich priebeh a načasovanie


Projekt bol rozdelený vo fáze Business Blueprint na 2 etapy a od vtedy bol manažovaný oddelene:

 1. etapa - Financie, logistika a výroba (SAP S/4HANA 1709) – aktuálne v produktívnej prevádzke
 2. etapa - Predajný a objednávkový portál (SAP Hybris Commerce) – realizácia prebieha

Implementácia projektu SAP S/4HANA trvala od 01/2018 do Go-Live 7.1.2019.

Jedným z hlavných krokov projektu bolo nahradenie 2 ERP systémov (IFS systém AMF Reece a SAP ERP 4.6 Bernhardt Fashion) novým a jediným IS SAP S/4HANA 1709 so zachovaním unikátneho vývoja spoločnosti BFCZ.


Landscape BFCZ na začiatku projektu (01/2018) a dnes (2019) názorne zobrazený na obrázkoch nižšie.

Pred

Image title


Po

Image title


MIBCON ďakuje za profesionálnu a  príjemnú spoluprácu


Image title

Spoločnosť má „rodinnú“ atmosféru a všetci zúčastnení vnímali projekt ako kľúčový pre ďalšie fungovanie a rozvoj spoločnosti. Preto venovali veľa úsilia plneniu úloh, spolupráci s tímom MIBCON a dosahovaniu čiastkových míľnikov, ktoré považovali za otázku firemnej prestíže.


BFCZ disponuje vlastným skúseným tímom konzultantov a programátorov, ktorý sa podieľal vo významnej miere na realizácii projektu. Projekt bol spolufinancovaný z fondov EÚ. Počas každej fázy projektu bolo potrebné pripravovať reporting a výstupy na dokladovanie čerpania fondov. Počas realizácie projektu bola použitá projektová metodológia ASAP a keď si to projekt vyžadoval, v niektorých úlohách a fázach sme uplatnili aj agilné riadenie.


Prínosy “nového“ systému SAP S/4HANA • Migrácia PPn funkčnosti – zrealizovaná a pracuje v novom riešení so systémovými úpravami pre systém SAP S/4HANA.
 • Rýchlejšia a plynulejšia expedícia tovaru – redukcia administratívy a dokumentácie pre export tovaru - 50% úspora pracovných síl. Celý proces expedície bol v novom systéme optimalizovaný a urýchlený, čo prinieslo úspory na prepravných nákladoch 20-40% v závislosti od prípadov.
 • Zjednodušenie a zrýchlenie fakturácie – fakturácia obchodným partnerom prebieha iba elektronicky a priamo zo SAP S/4HANA (predtým boli faktúry vystavené cez dodatočný medzinárodný subjekt).
 • Správa pohľadávok – možnosť blokovania dodávok, kým nebudú uhradené nezaplatené faktúry, zároveň zákazníci dostanú automaticky oznámenie o otvorených pohľadávkach.
 • Tovar prichádzajúci na sklad – v predchádzajúcom IS bolo potrebné prevziať každú položku tovaru jednotlivo. Teraz systém prevezme celý set na jeden klik. Zredukovali čas prevzatia tovaru na sklad takmer o 70%.
 • Rýchlejší rozhodovací proces, analýza údajov v reálnom čase – možnosť okamžitého hlásenia výsledkov a finančných výkazov (predtým to mohlo trvať niekoľko dní).

Ďalšie prínosy BFCZ očakáva po ukončení 2. etapy projektu v predajnom, objednávkovom procese a zákazníckom servise.