SAP S/4HANA 1610

SAP S/4HANA 1610

Šťuka v rybníku celofiremných informačných systémov


Pred polrokom bola na trh uvoľnená nová verzia progresívneho riešenia SAP S/4HANA s označením 1610. Očakávania boli spojené najmä s novým dátovým a transakčným modelom v oblasti logistiky, preto aj predošlé označovanie bolo Simple Logistics. Čo nového teda produkt reálne prináša ?


Najpodstatnejšie novinky sú:

    • Zvýšená integrácia medzi riešením SAP S/4HANA Finance – ktoré bolo k dispozícii už v predošlej verzii – a tzv. obchodnými sieťami (typicky priamy(e) kanál(y) / nepriame, partnerské kanály)
    • Integrované obchodno-ekonomické plánovanie a konsolidácia v reálnom čase
    • Rozšírenia v oblasti tovarovej disponibility (ATP)  vrátane spracovania tzv. vratiek
    • Včlenenie plánovania výroby a detailného rozvrhovania a rozšírenie riadenie skladovej          logistiky za účelom zjednodušenia architektúry

Image title

Detailný pohľad prináša množstvo zaujímavých noviniek, pričom okrem rozšírení v „klasických“ moduloch je k dispozícii aj funkcionalita pre zbrusu novú oblasť Výskum a Vývoj (Research and Development). Novinky si v detaile postupne popíšeme v ďalších príspevkoch.