SAP HANA ako cesta k optimalizácii výkonu systémov

SAP HANA ako cesta k optimalizácii výkonu systémov

Optimalizovali sme výkon systémov u významného predajcu elektroniky NAY a.s.

Výkonnostná optimalizácia - Zmena dátového centra, zmena operačného systému, HW a databáz

Spoločnosť NAY a.s. (ďalej NAY) je najväčším špecializovaným maloobchodným predajcom spotrebnej elektroniky v Slovenskej republike s trhovým podielom cca 25 % a prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Electro World aj jedným z najvýznamnejších predajcov elektroniky v Českej republike.


Biznis potreba

Rast biznisu kladie nové nároky aj na IT systémy. Pre ich plynulé fungovanie bolo potrebné odstrániť problémy s užívateľskými odozvami na produktívnom systéme. Zároveň sme pripravili prostredie na prechod na S/4HANA a použitie moderných technológií.


Kľúčové prínosy riešenia

  • Rapídne zlepšenie odoziev systému v novom hostingovom centre.
  • Odstránenie problémov s užívateľskými odozvami a rýchlosťou behu systémov presunom do nového hostingového centra v privátnom cloude.
  • Presun všetkých prostredí medzi hostingovými centrami aj v rámci migrácie systémov na HANA/Sybase ASE databázy a operačný systém Linux sa na každom z prostredí stihol do 12 h, tzn. prevádzka zákazníka nebola ovplyvnená.
  • SAP systémy bežia na DB HANA/Sybase ASE, ako predpoklad rýchlejšieho a optimálneho prechodu na S/4HANA.

Vlastné riešenie

Predpokladom zrealizovaných riešení bola dôvera a súčinnosť NAY vo všetkých aj len čiastkových krokoch, ktoré viedli napokon k optimalizácii behu systémov a vyriešeniu identifikovaných ťažkostí v užívateľských časových odozvách na systémoch NAY.

Slovami pána Martina Deáka, riaditeľa IT spoločnosti NAY a.s. : „Projekt migrácie SAP DB na HANA DB z MS SQL bol vyhodnotený na úrovni NAY ako úspešný a s minimálnym negatívnym dopadom na biznis. Kde najviac oceňujem, že po otestovaní sa podarilo časy odstávky produkčného systému výrazne skrátiť oproti pôvodne plánovaným.“


Image title

V 1. kroku sme navrhli NAY vykonať benchmarking v rámci Proof of Concept (PoC) „vyskúšať“ beh produktívneho SAP systému na rovnakej architektúre ale v privátnom cloude našej spolupracujúcej spoločnosti Dragon Internet a.s. (ďalej Dragon). Dragon poskytuje pre našich zákazníkov hostingové služby na housing serverov v privátnom cloude v ČR, jedná sa o dátové centrum vyladené práve na prevádzku SAP systémov.

V 10/2020 sme preklopili produktívny ERP systém 1:1 do rovnakej architektúry (servera) s rovnakými hardvérovými prostriedkami. Odozvy systému sa ukázali byť výrazne rýchlejšie, čo bol pre NAY rozdiel tak významný, že sa rozhodli ponechať produktívny ERP v dátovom centre Dragon.

Do Dragon bola postupne premigrovaná celá SAP architektúra - 2. krok riešenia. Samotná migrácia SAP architektúry prebehla počas 1Q/2021 naraz s migráciou na nové databázy, HW a operačný systém.

Pripravili sme HW, nastavili IP, DNS atď, vykonali sme postupne migráciu Process Integration a Adobe Document Services (ADS) na Sybase ASE, ako aj migráciu vývojového, testovacieho a produktívneho ERP prostredia na HANA DB.

Vykonali sme kontroly a úpravy ABAP kódu pre HANA optimalizáciu. Celý proces sprevádzali kontroly a následné opravy/úpravy a opäť dôkladné testovanie.  Súčasťou každého čiastkového kroku bolo testovanie tímom MIBCON Group a tímom NAY.

NAY už skôr prevádzkovala BW ako ich 1. SAP produkt na HANA databáze. Uskutočnilo sa fyzické prevezenie HW vývojového a produktívneho BW prostrediado hostingového centra Dragon.


Viac informácii o NAY a.s.:


Webstránky spoločností:
https://www.nay.sk
https://www.electroworld.cz


Sídlo: Bratislava

Produkty a služby: Elektronika, Elektrospotrebiče, Fototechnika + Audio + Video, Počítače a laptopy, Mobily, Vybavenie domácností a záhrad


Referenciu si môžete pozrieť vo formáte OnePager  MIBCON_OnePager_NAY_SK.pdf