Podrobně o mib:B2B Shop

Podrobně o mib:B2B Shop

Detailní popis funkcionality.

Správa partnerů

Partneři a jejich hesla jsou uloženi v SAP ERP. B2B Shop obsahuje funkce pro přihlášení partnera, změnu hesla partnera a získání detailů partnera ze SAP ERP. Další funkcí je načtení informací o odběrných místech daného partnera. Tato odběrná místa lze použít při finalizaci objednávky pro výběr doručovací adresy.

Katalog produktů

Katalog a hierarchie produktů je načítána ze systému SAP ERP v pravidelných intervalech, zpravidla 1x denně. Tento katalog obsahuje seznam zboží, hierarchii zboží, a detailní informace o jednotlivém zboží. Dále je načítána základní prodejní cena zboží a skladová dostupnost.

Práce s katalogem

V detailním pohledu je zobrazen popis zboží a obrázek zboží. Obrázky jsou načítány úložiště v B2B Shopu, kam jsou ukládány pod číslem SAP zboží. V detailním pohledu je také načtena aktuální skladová dostupnost.

Objednávka / Košík

Uživatel má možnost procházet katalogem a přidávat si jednotlivé zboží do košíku, případně upravovat jeho množství. Po kompletaci košíku postupuje uživatel k dalšímu kroku objednávky – kompletaci prodejní zakázky. V rámci tohoto kroku je na základě zadaných položek a jejich množství dopočtena konkrétní cena a sleva pro daného partnera - zohlednění všech cenových podmínek partnera. Dochází také ke kontrole aktuální disponibility skladu.

Historie objednávek

Partner může v B2B Shopu procházet historií objednávek (prodejních zakázek), prohlížet jejich detaily a taktéž vidí stav, v jakém se dané objednávky nachází. Veškerá data jsou online zobrazována ze SAP ERP. Výhodou tedy je, že zde partner vidí veškeré objednávky, nejen ty, které pořídil pomocí B2B Shopu.

Mohlo by vás zaujímať