mib:OneTrade - detailní pohled

mib:OneTrade - detailní pohled

Detailní seznam procesů podporovaných mib:OneTrade.

Centrála – Obchodní oddělení

 • Dohody s dodavateli
 • Obchodní kalkulace prodejní ceny
 • Rozdělovníky zboží
 • Dodatečné zúčtování s dodavateli
 • Nákupní a prodejní akce
 • Řízení obchodních zástupců
 • Sortiment poboček
 • Správa variant modelů (barvy, velikosti..)
 • Řízení sezóny, výprodejů
 • Údržba e-shopu
 • Podrobné výkaznictví

Centrála – Finanční oddělení

 • Paralelní účtování ve dvou účetních osnovách
 • Výstupy pro státní instituce
 • Saldokonta, credit limit
 • Upomínání
 • Likvidace faktur přijatých
 • Bankovní operace
 • Nositelé nákladů
 • Nákladová střediska
 • Controllingové zakázky
 • Profit centra

Bázové operace

 • Zálohování a archivace
 • Rozhraní k systémům třetích stran
 • Analýza a optimalizace výkonu
 • Údržba uživatelských profilů a oprávnění

Distribuční centra

 • Objednávání
 • Automatické doplňování zásob
 • Objednávky dodavatelům
 • Objednávky distribučnímu centru
 • Zbožové hospodářství
 • 3 metody ocenění zásob
 • Rezervace
 • Příjem zboží, skladové pohyby
 • Inventura
 • Paletové konto
 • Řízení skladů
 • Warehouse Management
 • Cross Dock
 • Flow-Through
 • Distribuce
 • Zakázky
 • Vychystání, balení a dodávka zboží
 • Fakturace

Řízení dopravy

 • Optimalizace dodávek a tras
 • Integrace map
 • Správa vozového parku
 • Výtěžnost vozidel
 • Geo kódování obchodních partnerů
 • Cestovní příkazy, výpočet diet
 • Evidence jízd, stazky
 • Online sledování a kontrola vozidel

Mohlo by vás zaujímať