mib:DRIVE

mib:DRIVE

Klíče od auta a mib:DRIVE v kapse – bez toho se nevyjíždí.

Mobilní řešení mib:DRIVE je určeno pro výrobní, obchodní a distribuční společnosti, které provozují vlastní dopravu. Aplikace slouží řidičům jako elektronický plán rozvozu. Díky informacím o skutečném průběhu trasy může manažer sledovat veškeré odchylky v trase, a efektivně tak řídit svůj vozový park.

Pro řidiče je aplikace jeho pravou rukou. Najde v ní informace o aktuálním denním plánu, zastávkách, které má udělat, a zboží, které má vyložit. Kromě vykládky řeší aplikace i zpětný odběr a nakládku například vratných obalů – palety, sudy. Během denního provozu dochází k online komunikaci s backend systémem, takže centrální dispečink má neustále přehled o pohybu a stavu jednotlivých řidičů. Z pokročilých funkcionalit je na místě zmínit využití GPS k navigaci nebo možnost podpisu zákazníka přímo na displej telefonu. Aplikace podporuje vystavování fyzických dokladů (faktura, dodací list, …) na připojené mobilní tiskárně.

Klíčové funkcionality

  • Seznam zákazníků
  • Detail zákazníka
  • Plán rozvozu
  • Elektronická stazka
  • Inventura zboží ve voze
  • Navigace k zákazníkovi
  • Podis na displej mobilního zařízení
  • Práce s dodacími listy a fakturami
  • Tisk dokumentů na mobilní tiskárně

Architektura řešení

Aplikace je vyvinuta na platformě Android a je ji tedy možné provozovat na široké škále mobilních zařízení od mobilních telefonů až po tablety.

Řešení funguje v pseudo-online režimu, takže se snaží uživatele maximálně odstínit od každodenních problémů s dostupností mobilního datového signálu. Dochází k pravidelným synchronizacím dat, v případě ztráty signálu je možné pracovat dále a při opětovném obnovení jsou data opět nahrána na server.

Pro uložení dat není využíván další zbytečný meziserver, ale komunikace probíhá přímo se systémem zákazníka za pomoci sady webových služeb.

Image title

Image title

Image title

Mohlo by vás zaujímať