MIBCON SK je aj naďalej SAP PCoE

MIBCON SK je aj naďalej SAP PCoE

MIBCON SK potvrdil svoje partnerstvo so SAP aj pre ďalšie obdobie

Na základe re-certifikačného auditu nám predĺžili platnosť certifikátu SAP Partner Center of Expertise (PCoE) na ďalšie roky t.j. do 30.3.2025.

Certifikát SAP Partner Center of Expertise oprávňuje VAR partnera poskytovať svojim zákazníkom podporu a služby v súlade s aktuálnymi technickými a organizačnými štandardmi spoločnosti SAP.

Re-certifikačný proces preveruje procesy orientované na zákazníka a riadenie ich kvality, znalosti a skúsenosti prevádzky nástroja na riešenie incidentov, nástroja na podporu a správu zákazníckeho prostredia (SAP Solution Manager) a iné.

Z uvedeného vyplýva, že úspešné zvládnutie procesu recertifikácie garantuje SAP zákazníkom, že PCoE partner disponuje žiadúcimi znalosťami nástrojov podpory štandardov SAP, jeho konzultanti majú zručnosti požadované na prácu s riešeniami a nástrojmi SAP a že spĺňa nároky kladené na kvalitu poskytovaných údržbových služieb.

Image title

 


.