MIBCON SK a INFORMA spojili sily

MIBCON SK a INFORMA spojili sily

Posilňujú postavenie na Slovensku v oblasti SAP systémov pre výrobné a obchodné spoločnosti

Tlačová správa, 27. 4. 2020

Konzultačné spoločnosti v oblasti informačných systémov INFORMA a.s. v Komárne a MIBCON SK s. r. o. v Bratislave, člen skupiny MIBCON Group a.s. (Praha), sa dohodli na vzájomnom prepojení, ktoré zastrešuje novo založená materská spoločnosť MIBFORMA a.s. Bratislava.

„Formálnym spojením rozširujeme odborné zázemie na slovenskom trhu a ponúkneme širšie portfólio služieb v oblasti SAP a non-SAP riešení hlavne pre výrobné firmy a obchodné spoločnosti,“ vysvetľuje Juraj Vojtko, výkonný riaditeľ MIBCON SK s. r. o. a člen predstavenstva MIBFORMA a.s.

Obidve spoločnosti, INFORMA a.s. aj MIBCON SK s. r. o., budú naďalej pôsobiť na trhu informačných systémov ako samostatné právne subjekty. Interne samozrejme prebieha oveľa užšia spolupráca vrátane prenosu know-how v rámci celej skupiny firiem MIBCON Group a.s.

„Z formálneho hľadiska sa pre našich zákazníkov nič nemení. Zmluvné vzťahy so súčasnými zákazníkmi a obchodnými partnermi zostávajú v platnosti,“ upresňuje Vendelín Petrovics, riaditeľ spoločnosti INFORMA a.s. a zároveň riaditeľ úseku poradenstva spoločnosti MIBFORMA a.s.

MIBFORMA a.s. vznikla na základe dlhoročnej spolupráce a spoločných hodnotách, ktoré obe spoločnosti uplatňovali aj doposiaľ vo vzájomných vzťahoch so zákazníkmi, obchodnými partnermi, či ostatnými SAP partnermi.

Predsedom predstavenstva MIBFORMA a.s. sa stal Petr Měřínský, ďalšími členmi predstavenstva sú Vendelín Petrovics a Juraj Vojtko.

Predsedom predstavenstva spoločnosti INFORMA a.s. sa stal Juraj Vojtko, ďalšími členmi predstavenstva INFORMA a.s. sa stali Michal Kociský a Vendelín Petrovics, ktorý je zároveň aj riaditeľom spoločnosti. Doterajší dlhoročný riaditeľ a predseda predstavenstva Ján Bogdány zostáva v spoločnosti ako člen tímu.

Služby zákazníkom v rámci MIBCON Group a.s.  teraz poskytuje celkom sedem spoločností v tomto abecednom poradí: Designeo Creative, INFORMA, MIBCON a.s., MIBCON DIMA, MIBCON SK a SGEN it.