MIBCON Group mení štruktúru, ponúkneme širšie portfólio služieb

MIBCON Group mení štruktúru, ponúkneme širšie portfólio služieb

Vďaka akvizícii slovenskej spoločnosti INFORMA a.s. posilnila mib:GROUP know-how v oblasti SAP systémov pre výrobné podniky.

Tlačová správa, 27. 2. 2020

Poradenské spoločnosti združené okolo MIBCON a.s., jedného z najväčších lokálnych SAP partnerov v Českej republike, posilňujú vzájomné prepojenie. Usporiadanie firiem v skupine prechádza do holdingovej štruktúry, ktorú zastrešuje novo založená MIBCON Group a.s.

„Neustále rozširujeme naše know-how v oblasti SAP systémov a IT služieb všeobecne. Cieľom je ponúknuť zákazníkom komplexné a prehľadné produktové portfólio. Nové usporiadanie je zároveň spôsob, ako naše podnikanie efektívne riadiť,“ vysvetľuje Jan Holík, predseda predstavenstva MIBCON Group.

Na MIBCON Group a.s. v rámci novej štruktúry prechádzajú podiely doposiaľ vlastnených spoločností MIBCON, rovnako aj MIBCON samotný. Predstavenstvo MIBCON Group a.s. tvorí Jan Holík, Ondřej Dědina, Jiří Suchánek a Petr Měřínský.

Predsedom predstavenstva MIBCON a.s. sa stal jeho člen, riaditeľ spoločnosti Ondřej Dědina. Doterajší predseda predstavenstva Jan Holík po viac ako 13 rokoch túto funkciu opúšťa a bude sa venovať stratégii celej skupiny. Ďalšími členmi predstavenstva MIBCON a.s. sú vedúci divízie ERP Zdeněk Ira a novo aj riaditeľ poradenstva MIBCONu Antonín Cihlář.

„Z formálneho hľadiska sa pre našich zákazníkov nič nemení. Zmluvy s jednotlivými spoločnosťami z mib:GROUP zostávajú v platnosti. Čiastočne sa len zmenili ľudia, ktorých podpisy odteraz budú na zmluvách figurovať,“ upresňuje Ondřej Dědina.

Konsolidácii vlastníckej štruktúry predchádzalo niekoľko akvizícií a ďalšie sa pripravujú. Ostatná  akvizícia je slovenská spoločnosť INFORMA a.s., vďaka ktorej mib:GROUP posilnila nielen svoje postavenie na Slovensku, ale tiež know-how v oblasti SAP systémov pre výrobné podniky. INFORMA sídli v Komárne a má desiatky významných zákazníkov na Slovensku, v Maďarsku a v Českej republike.

Služby zákazníkom v rámci MIBCON Group teraz poskytuje celkom sedem spoločností: MIBCON, MIBCON SK, MIBCON DIMA, SGEN it, INFORMA a Designeo Creative.