Mall.cz a Mall.sk

Mall.cz a Mall.sk

Zabezpečenie ochrany práv zákazníkov (GDPR) v praxi

Spoločnosť Internet Mall a.s. (MALL.cz / MALL.sk) sa ako jeden z prvých SAP zákazníkov na českom a slovenskom trhu rozhodla implementovať riešenie SAP Information Lifecycle Management („ILM“).

Za partnera si vybrala našu spoločnosť MIBCON. Toto riešenie umožňuje osobné údaje figurujúce na mnohých miestach v aplikácii a databáze blokovať a neskôr vymazávať (po skončení účelu ich držania) či archivovať.

Projekt prebiehajúci v roku 2018 mal za cieľ zabezpečiť súlad s Nariadením EK o ochrane osobných údajov a bol zameraný na osobné údaje zákazníkov a obchodných partnerov. MALL zároveň v tomto projekte riešil modernizáciu archivačnej infraštruktúry.

Image title