Jak zvýšit IQ vašeho skladu?

Jak zvýšit IQ vašeho skladu?

S mib:WMS může být i sklad inteligentní. 

Co mají společného mražený hrášek, tablet a sekačka na trávu?

Jejich výrobci je potřebují skladovat efektivně, tj. s co nejnižšími náklady a zároveň s náležitou péčí. Tím ale podobnost končí. Způsob skladování každé komodity a návazné logistické procesy se liší. Budeme-li skladovat například sekačku na trávu a mražený hrášek stejným způsobem, nebudeme nejspíš na trhu působit dlouho.

Naše inteligentní logistické řešení mib:WMS umí různorodé požadavky na logistiku ošetřit pomocí sofistikovaných algoritmů na míru. Jde o samostatnou nadstavbu nad skladovou evidencí, která zajistí optimální řízení logistických procesů s ohledem na:

  • minimalizaci spotřeby lidských zdrojů
  • optimální využití manipulační techniky
  • specifika různých skladovaných komodit
  • vysokou požadovanou úroveň service levelu odběratelům
  • dokonalou návaznost na ostatní procesy – od nákupu a výroby přes expedici až po spotřebitelské reklamace

Pro koho?

Mib:WMS je určeno logistickým poskytovatelům, obchodním společnostem, ale i výrobním podnikům všech velikostí. Uplatní se v komplexních skladech s 15-ti a více zaměstnanci a velkým množstvím skladových operací. Naše zkušenosti z projektů ukazují, že návratnost nasazení mib:WMS se pohybuje mezi 16 až 24 měsíci.

Přínosy mib:WMS

(na základě realizovaných projektů)

  • úspora až 1/5 skladových prostor (snížení fixních nákladů)
  • snížení chybovosti až o 60 %
  • zvýšení produktivity práce až o 40 %
  • až 80% eliminace inventurních ztrát
  • snížení počtu pracovníků = nižší osobní náklady

Mezi naše spokojené zákazníky patří jak čistě logistické společnosti, tak firmy z jiných oblastí (retail elektro, výroba počítačů).