HCM: Rozvoj zaměstnanců

HCM: Rozvoj zaměstnanců

Vysoce kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci jsou největším bohatstvím každé firmy. Proto se moderní personalistika se neobejde bez nástrojů podporujících jejich rozvoj.

Personální vývoj nabízí analytické nástroje pro definování personální strategie v této oblasti, její naplňování a kontrolu. Obsahuje funkcionality pro nastavení, sledování a zvyšování kvalifikačního potenciálu zaměstnanců, identifikaci budoucích talentů a podporu jejich dalšího rozvoje. Součástí jsou nástroje pro sledování, vyhodnocování kvalifikací, průkazů, oprávnění. Pokrývá všechny skupiny zaměstnanců s volbou variabilních nástrojů dle specifiky jednotlivých profesí a profesních skupin.


Mohlo by vás zaujímať