eKasa

eKasa

Elektronická registračná pokladnica

V období od 1.4.2019 do 30.6.2019 sa v súvislosti so zákonnou povinnosťou online pripojenia musia na portál finančnej správy pripojiť všetky zariadenia plniace úlohu pokladníc v Slovenskej republike. Teda nielen klasické elektronické registračné pokladnice, ale po novom aj ďalšie zariadenia (tablety, mobily, počítače, ...) plniace úlohu pokladnice. Pripojenie si vyžaduje tak HW upgrade ako aj SW úpravy.


Preto MIBCON v tomto období, prioritne a v spolupráci s dodávateľmi koncových zariadení (certifikovaný HW spĺňajúci nové zákonné požiadavky), pracuje na úprave obchodno-ekonomického informačného systému SAP ERP a komunikačnej komponenty „Fiscal Service“ s pokladničným systémom.