Digitalizácia HR alebo personalistika bez papierov

Digitalizácia HR alebo personalistika bez papierov

Ako môžu digitálne technológie nahradiť papierové dokumenty

Webinár na tému Digitalizácia HR alebo personalistika bez papierov sa konal  on-line cez MS Teams dňa 19.11.2020. V prípade, že považujete tému za zaujímavú a potrebujete konzultáciu napíšte nám na info@mibcon.sk.

Na tomto webinári sa konkrétne zameriame na možnosti digitalizácie pracovnoprávnych dokumentov v SAP a digitalizáciu personálnych procesov všeobecne.

Ukážeme Vám, ako elektronický proces vyzerá v prostredí Fiori, vrátane možnosti elektronického podpisu. Priblížime Vám, s akými investíciami treba počítať, aká je ich návratnosť.

V neposlednom rade Vám predstavíme konkrétny projekt digitalizácie HR u zákazníka.


OBSAH


Elektronizácia pracovnoprávnych dokumentov v SAP

 • Ktoré dokumenty je možné mať v elektronickej podobe už dnes – legislatíva, porovnanie s papierovým dokumentom
 • Podpisovanie elektronických dokumentov – druhy elektronických podpisov, ich použitie v pracovnoprávnych vzťahoch
 • Integrácia elektronických dokumentov a podpisov do SAP HR

Personálne procesy

 • Ktoré procesy elektronizovať, ich význam v poskytovaní služieb personalistiky zamestnancom a manažérom
 • Začlenenie elektronických dokumentov a podpisov do personálnych procesov
 • Ukážka personálneho procesu v prostredí Fiori s možnosťou elektronického podpisu

Dochádzka - ČSOB

 • Elektronizácia dochádzky v SAP HR
 • Užívateľské prostredie Fiori
 • Ukážka scenára vykazovania a schvaľovania dochádzky

Digitalizácia HR

 • Procesy a podpisy v digitalizácii HR
 • Investície, doba realizácie
 • Prínosy, úskalia, návratnosť