Dane v novom šate

Dane v novom šate

Mibcon Slovensko spoluimplementoval najkomplexnejší projekt správy daní na svete.

Všetky daňové priznania podané v roku 2015 na Slovensku už spracoval nový hlavný daňový systém ISFS-SD (Informačný systém Finančnej správy – Správa daní) na platforme SAP. 

V Mibcon SK sme veľmi radi, že sme sa na tak robustnom projekte mohli podieľať , a to práve v kľúčových procesoch súvisiacich so spracovaním daňových priznaní a generovaním predpisov, vymáhaním pohľadávok a daňovými kontrolami. 

Môžeme s istotou povedať, že sa jedná o najkomplexnejší projekt v oblasti správy daní na svete. Nový systém pokrýva celú šírku procesov daňových úradov – od vedenia daňového registra, cez spracovanie všetkých typov daňových priznaní a iných vstupných dokumentov, prepojenie na Štátnu pokladnicu, kompletné účtovanie a rozpočtovanie, vymáhanie pohľadávok, daňové kontroly, až po rôzne obslužné procesy typu správa poplatkov či generovanie korešpondencie.

Ku komplexnosti riešenia treba prirátať aj množstvo rozhraní na iné interné systémy Finančnej správy, verejné registre a externé systémy vyžadujúce prepojenie s hlavným daňovým systémom.

Dúfame, že úspech tohto projektu presvedčí aj iné daňové správy vo svete, že integrované riešenie SAP v tejto oblasti je tou najlepšou voľbou.