BW/4HANA: Je to něco nového?

BW/4HANA: Je to něco nového?

Oznámena nová generace SAP data warehouse – BW/4HANA

Na konci srpna 2016 byla uvolněna nová verze SAP BW – BW4/HANA, kompletně optimalizovaná pro databázi SAP HANA. Jak název napovídá, běží pouze na databázi SAP HANA a je ještě více propojena s jednotlivými SAP HANA knihovnami než předcházející verze. Určitě stojí za zmínku, že poprvé je využívaný kód na aplikačním serveru ABAP menší než kód na SAP HANA. Cílem je větší integrace na vrstvu databáze a tím významný nárůst výkonnosti. Jak jsem se již zmínil v minulém článku, BW/4HANA umožňuje velmi výkonnou integraci se světem BIG DATA prostřednictvím SAP HANA Vora, HADOOP.


Jaké vidíme zajímavé přínosy nové verze?

Někdy méně znamená více

Standardní systém BW ve stávajících verzích využívá více než 15 různých typů objektů (Infokostky, DSO, Multiprovideři…) pro budování datového skladu, naproti tomu v BW/4HANA jsou to jen 4, které pokryjí minimálně stejnou funkcionalitu jako objekty předchozí. Jednotlivé datové modely a vrstvy mohou tedy být postaveny s menším počtem „stavebních kamenů“ a usnadňují správu a rozšiřitelnost.


Životní cyklus dat

Další výhodou je, že BW4/HANA umí rozlišit jaká data, a jakým způsobem, jsou používána, a tím dokáže určit optimální úložiště. Data je možné uchovávat primárně na dvou úložištích – v paměti nebo na discích. To vše je odstíněno od koncových uživatelů a v reálném provozu není poznat, zda jsou data čerpána z disků nebo z paměti. Pro další fázi životního cyklu dat je možné využít databáze Sybase IQ, případně Hadoop.

Právě automatizace tohoto procesu přináší výraznou úsporu oproti běžným datovým skladům, kde je nutné vlastní životní cyklus dat definovat ručně.


Externí rozšiřitelnost

BW/4HANA využívá standardizované šablony pro budování datového skladu, a tím je zajištěna optimalizace datových modelů pro SAP HANA - jak výkonnostně tak i v ohledu životního cyklu ukládaných dat. Modely BW/4HANA jsou přístupné přímo v SAP HANA pomocí standardního SQL jazyka a zároveň jakákoliv tabulka SAP HANA může být začleněna do BW4/HANA bez jinak nutné replikace dat. To znamená, že do BW/4HANA mohou být snadno doplněna data z SQL datového skladu. Tuto vlastnost považuji za klíčovou při výběru prostředí pro datové sklady, protože umožňuje jednoduché začlenění externích dat do datových modelů.


Moderní prostředí

Dosavadní SAP GUI, a nám všem známá transakce RSA1, je v porovnání s možnostmi nových technologií zastaralé, a tak bylo prostředí pro správu, modelování a monitorování přepracováno a je dostupné z prostředí SAP HANA Studia a webového prohlížeče. Je nutné říci, že některé obrazovky a procesy se ještě předělávají.

Jako standardní analytické nástroje budou využívány nástroje balíku SAP Business Objects, Lumira, Analysis for Office a Design Studio. SAP Business Explorer již není dále podporován.


Externí přístup k datům

V praxi jsme si ověřili, že díky SAP HANA je pouhé nahrazení konvenční databáze rychlostním pokrokem. V případě BW/4HANA výrazně narostla výkonnost a byl optimalizován přístup k externím datům, který je zajímavý ve scénářích využití BIG DATA. Vlastní přístup je možný pomocí již zmíněného produktu SAP HANA Vora, který zajišťuje díky Spark enginu výrazné urychlení virtuálního přístupu k Hadoop (data z webových stránek, Internet of Things…).

To jsou jen některé zajímavé přínosy nové verze, která však obsahuje ještě spoustu dalších dílčích vylepšení a zajímavých novinek. Některé již byly dostupné v předchozí verzi a na první pohled se může zdát, že změn není mnoho, ale je zde cítit snaha čím dál větší integrace se SAP HANA a SAP BusinessObjects jako klientských nástrojů. Společnost SAP tímto jasně vytýčila směr, jakým se s produktem SAP BW vydává, a myslím si (ačkoliv jsem velmi konzervativní a staré BW a ABAP má své kouzlo), že směr je to z hlediska technologií a koncepce správný, a to i s ohledem na integraci ERP se SAP HANA - S/4HANA.

Mohlo by vás zaujímať