Banky a pojišťovny

Banky a pojišťovny

Nabízíme pomoc s budováním datových skladů, reportingu, alokací nákladů, manažerského plánování a konsolidace.

Banky a pojišťovny představují v oblasti informačního pokrytí zvláštní kapitolu, což je dáno jejich silně heterogenní strukturou. Jednotlivé organizační jednotky mají navíc často zcela odlišné business požadavky a představy o práci s daty. To vše zásadně ovlivňuje vnímání a pohled na data, vzniklá a kolující uvnitř těchto institucí, a zvyšuje náročnost jejich sjednocování a strukturace.

Z tohoto důvodu se zaměřujeme na pomoc s návrhem datových skladů a reportingu při zachování data governance. S ohledem na velké množství uživatelů, pracujících s reportingem, vybíráme vhodné analytické nástroje pro pokrytí jejich potřeb. Řešíme prakticky celou šíři datových zdrojů od finančních výkazů po segmentaci klientů nebo fraud management.

Náš tým procesních konzultantů řeší potřeby tvorby plánů a forecastů skrz jednotlivé LoB nebo výkaznictví vůči matkám, což je nutné vzhledem k tomu, že většina finančních institucí má zahraniční vlastníky nebo holdingovou strukturu.

V neposlední řadě máme zkušenosti s projekty na finanční konsolidaci skupin nebo implementace modulu SAP Treasury.